Άλλες εκδόσεις

Έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ

  • 14-09-2020
  • Το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει διαχρονικά για τη θέσπιση μιας κοινής μεθοδολογίας για την τακτική επιθεώρηση κτηρίων, έχει διαμορφώσει το Έντυπο Γενικής Οπτική...

    Περισσότερα →