Άλλες εκδόσεις

Έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ

Το ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει διαχρονικά για τη θέσπιση μιας κοινής μεθοδολογίας για την τακτική επιθεώρηση κτηρίων, έχει διαμορφώσει το Έντυπο Γενικής Οπτική...

Περισσότερα →