Άλλη Ενημέρωση

Δημόσια Διαβούλευση – Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ««ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος» και προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί των προσχεδίων νομοσχεδίων με τίτλο «ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νόμος» και με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της ...

Περισσότερα →

Τηλεκπαίδευση: Τεχνικές Οδηγίες για Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ΕΤΕΚ υλοποίησαν τηλεκπαίδευση με σκοπό την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid–19 και γενικότερα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου...

Περισσότερα →

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη Μελέτη και την Επίβλεψη της Ανέγερσης των Φοιτητικών Εστιών

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γνωστοποιεί την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής που αφορά στην αξιολόγηση 42 υποβληθεισών προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ΥΔΠ(09)/025/2019 για τη Μελέτη και την Επίβλεψη της Ανέγερσης των Φοιτητικών Εστιών του στη Λεμεσό. Η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Η ημερο...

Περισσότερα →

Ωράριο εξυπηρέτησης μελών του ΕΤΕΚ από το Τμήμα Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το Τμήμα Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώνει πως από 1η Σεπτεμβρίου 2020, το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού θα είναι από τις 8:00 μέχρι τις 14:00 τη Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, κατόπιν ραντεβού. Επίσης, το Τμήμα Πυροπροστασίας θα δέχεται τηλεφωνήματα καθημερινά από τις ...

Περισσότερα →

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) για τον COVID-19

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλουν στην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19 στην Κύπρο, ανέπτυξαν το νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) για τον COV...

Περισσότερα →