Ανακοινώσεις Παρεμβάσεις

Ετήσια Συνδρομή & Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2022 – Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΕΤΕΚ

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται οι οφειλές για ετήσια συνδρομή & ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος για τα μέλη (σε excel /pdf) βάσει Αριθμού Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 02/12/2021). Για αποφυγή επιβολής επιβαρύνσεων τα μέλη του ΕΤΕΚ καλούνται όπως τακτοποι...

Περισσότερα →

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Πολιτεία έχει πρόσφατα εξαγγείλει σχέδιο Παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το εν λόγω σχέδιο είναι διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/AE26A6FEAC5A5B67C2258609004477C0?Op...

Περισσότερα →

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα-Μελέτη, Προκήρυξη, Επίβλεψη και Εκτέλεση Έργων και Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών – Αδειών Οικοδομής

Ενημέρωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα-Μελέτη, Προκήρυξη, Επίβλεψη και Εκτέλεση Έργων και τη Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών – Αδειών Οικοδομής....

Περισσότερα →


Ετήσια συνδρομή και Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2021

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη (σε pdf) βάσει Αριθμό Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 03/12/2020) Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει μέσω του καταστήματος ΕΤΕΚ στην ιστοσελίδας της jccsmart (...

Περισσότερα →