Ανδρέας Θεοδότου (2014)

Ανδρέας Θεοδότου

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978.

Αποφοίτησε το 2003 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποκτώντας Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Από το 2010 διατηρεί ιδιωτικό τεχνικό γραφείο ως Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός παρέχοντας υπηρεσίες στατικών / αντισεισμικών μελετών, μελετών ενισχύσεως υφιστάμενων κατασκευών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

Πρόσφατα έχει πετύχει στις εξετάσεις για Associate Member στο Chartered Institute of Arbitrators .

Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) τον οποίο υπηρετεί συνεχώς από το 2007 σε διάφορες θέσεις στο Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα εκπροσωπεί τον ΣΠΟΛΜΗΚ στην Εθνική Επιτροπή της FEANI Κύπρου, την Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), ενώ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ).
Έχει επιλεγεί ως συντονιστής σε διάφορες επιτροπές του ΣΠΟΛΜΗΚ και μέλος της επιτροπής σύνταξης του περιοδικού, στην οποία διετέλεσε συντονιστής την τελευταία διετία.

Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ . Ήταν μέλος της επιτροπής ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων , ενώ τώρα εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ και τον ΣΠΟΛΜΗΚ σε διάφορες επιτροπές του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).