Τι απομένει να κάνει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων;

Ως Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου πιστεύουμε ακράδαντα ότι η περιβαλλοντική αειφορία πρέπει να είναι βασική παράμετρος στα αναπτυξιακά σχέδια και την ευρύτερη πολιτική του κράτους. Ρόλο προς το στόχο αυτό έχουμε να διαδραματίσουμε όλοι μας, πάγια δε θέση του ΕΤΕΚ είναι όπως τα μεγάλα θέματ...

Περισσότερα →