Προηγούμενοι Πρόεδροι ΕΤΕΚ

Χρίστος Ευθυβούλου

Ο Χρίστος Ευθυβούλου γεννήθηκε το 1956 στη Λεμεσό και απεφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο, κλάδο θετικής κατεύθυνσης με άριστα το 1974.

Σπούδασε με υποτροφία της κυπριακής κυβέρνησης Μηχανολόγος Μηχανικός στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας στη Βουλγαρία, από όπου απεφοίτησε το 1982 με τον τίτλο ΜSc Mechanical Engineer. Μετά από διετή φοίτηση, με υποτροφία της κυπριακής κυβέρνησης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Cyprus International Institute of Management (CIIM), του απονεμήθηκε το 2001 ο τίτλος MPSM (Master in Public Service Management).

Από το 1982 μέχρι το 1989 εργάστηκε ως Σύμβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ενώ από το 1989 προσλήφθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, όπου σήμερα εκτελεί καθήκοντα Ανώτερου Μηχανολόγου Μηχανικού στον Τομέα Έργων.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (1989) (ΣΜΜΗΚ) τον οποίο υπηρέτησε κατά σειρά, ως Μέλος, ως Γραμματέας, ως Αντιπρόεδρος και ως Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Ως Πρόεδρος του ΣΜΜΗΚ συνετέλεσε στην υπογραφή διαφόρων συμφωνιών συνεργασίας, όπως για παράδειγμα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η), με το Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών της Μεγάλης Βρετανίας (IMECHE), με την ASME των ΗΠΑ και με τον Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κίνας (CMES).

Τον Ιούνιο του 2005 εξελέγη Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου με τριετή θητεία μέχρι το 2008 και στις 27 Μαΐου 2008 επανεξελέγη Πρόεδρος για δεύτερη θητεία μέχρι το 2011.
Διετέλεσε για τέσσερεις συνεχόμενες τριετίες μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, στις τρεις από τις οποίες εκλέγηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του και στη θητεία 2002-2005 Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου. Κατά την προαναφερόμενη περίοδο συμμετείχε ενεργά στο έργο του Επιμελητηρίου και διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανολογικής Μηχανικής και μέλος σε πολλές άλλες Επιτροπές, όπως της Επιτροπής Οικονομικών, της Επιτροπής Δια Βίου Εκπαίδευσης των Μηχανικών, της Επιτροπής Κτιρίου του ΕΤΕΚ κλπ. Συμμετείχε επίσης σε πολλές Ομάδες Εργασίας του ΕΤΕΚ.

Συμμετείχε σε πολλά διεθνή και τοπικά συνέδρια / σεμινάρια.