Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία
 • Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία
 • Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία
 • 22877644
 • Φαξ: 22730373
 • Κεντρικό email: cyprus@etek.org.cy
  Email εξυπηρέτησης κοινού: yemp@etek.org.cy

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του αλλά και των πολιτών, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει, έχει καθορίσει το ακόλουθο ωράριο:

Καθημερινά

08:30 - 13:30

Δευτέρα και Τετάρτη

08:30 - 13:30

15:00 - 17:30*

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ωραρίου εξυπηρέτησης έχει σκοπό την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του ΕΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του ωραρίου αφορά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Εγγραφές Μελών
 • Μητρώο Μελών (έκδοση ΑΑΕ, χρεώσεις, απαλλαγές κ.τ.λ.)
 • Έκδοση εγγράφων βεβαιώσεων και άλλων εντύπων
 • Ταμείο
 • Λογιστήριο

*Παρακαλούμε τα μέλη του ΕΤΕΚ και το κοινό όπως επικοινωνούν με το Επιμελητήριο πριν από επίσκεψή τους σε απογευματινές ώρες, ώστε να βεβαιώνονται ότι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.