Διεθνείς Σχέσεις

Δικτύωση και Διεθνείς Σχέσεις

Το Επιμελητήριο προσδίδει μεγάλη σημασία σε διεθνή θέματα και καταβάλλει προσπάθεια για επέκταση των σχέσεών του, τόσο με επιμελητήρια άλλων χωρών όσο και με διεθνείς φορείς μηχανικών.

Η στρατηγική του Επιμελητηρίου είναι να επεκτείνει την αναγνώριση των Κυπρίων μηχανικών διεθνώς με τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης με άλλα επαγγελματικά σώματα. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο διεθνής στίβος παραγωγής μηχανικών έχει δύο πόλους:

  • Υπάρχουν οι χώρες που το εκπαιδευτικό τους σύστημα εδράζεται στο αγγλοσαξονικό μοντέλο (Βρετανία, Βόρειος Αμερική, Ασία, Αφρική, Κίνα κτλ)
  • Οι ευρωπαϊκές χώρες με το Ναπολεόντειο σύστημα (Napoleonic System)
Το Επιμελητήριο Κύπρου αποδέχεται και τα δύο συστήματα εκπαίδευσης μηχανικών.

ΔΙΕΘΝΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Australia

Canada

Europe

France

Germany

Great Britain

Hong Kong-China

India

Indonesia

Ireland

Italy

Japan

Korea

Malaysia

New Zealand

Pakistan

Russia

Singapore

South Africa

Sri Lanka

Thailand

USA

Άλλοι οργανισμοί

Ευρώπη

  • FEANI: Pan-European Federation of National Engineering Associations, with links to and contact details of its 25 national member bodies
  • EurEta: The European Higher Engineering and Technical Professionals Association
  • SEFI : European Society for Engineering Education

Εκτός Ευρώπης

  • APEC: Asia Pacific Economic Cooperation
  • CEC: Commonwealth Engineers Council
  • Washington Accord: International mutual recognition agreement of accredited professional engineering programmes
  • WFEO :World Federation of Engineering Organisations