Δήλωση Συμμετοχής σε σεμινάρια

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των επαγγελματιών Μηχανικών, μέσα από τη διοργάνωση και προσφορά ποιοτικών επιστημονικών σεμιναρίων που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς.

Για τα Σεμινάρια Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ πατήστε εδώ.