Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 10/13: Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης τελών ετήσιας συνδρομής και ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος

Αγαπητοί συνάδελφοι, Τις τελευταίες μέρες το Επιμελητήριο έχει δεχθεί ενημέρωση από αριθμό μελών του, ότι για διάφορους λόγους δεν έχουν λάβει τη σχετική επιστολή με συνημμένο το τιμολόγιο για την εξόφληση των ετήσιων οφειλών τους (οι όποιοι λόγοι θα εξεταστούν και θα ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτι...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από σχετικά ερωτήματα και αιτήματα για διευκρινίσεις που έχουν υποβληθεί στο Επιμελητήριο από μέλη του, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να σημειώσει τα πιο κάτω: Η Πολιτεία έχει ενώπιον της ένα σημαντικό μνημονιακό στόχο που αφορά τη δραστική μείωση των οικοδομών για τις ο...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 08/2013: Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με συναδέλφους, οι οποίοι ενώ εργοδοτούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις και υποβολή μελετών (αρ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 06/13 – Αναθεώρηση Διατάξεων Πραγματογνωμοσύνης ΕΤΕΚ

Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών αποτελεί μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο προς τους πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί ΕΤΕΚ Νόμου. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για διεξαγωγή Πραγματογνωμοσυνών από το ΕΤΕΚ δείχνει την εμπιστοσύνη με την οποία ο απλός πολί...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ: Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό Εταιρειών για Εγγραφή στο ΕΤΕΚ

Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (02/13) και ενόψει περαιτέρω διευκρινίσεων που έχουν ζητηθεί από μέλη του Επιμελητηρίου, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται εταιρεία για να προσφέρει υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης, αφού εγγραφεί στο μητρώο εταιρειών μελετών το...

Περισσότερα →