Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 03/2013 η οποία αναφέρεται στη δημιουργία του Μητρώου Διαμεσολαβητών. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, και να την αποστείλουν μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου του 2013, στη ...