Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος 06/14 ΕΤΕΚ: Εκπόνηση μελετών από Λειτουργούς του Δημοσίου

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με συναδέλφους, οι οποίοι ενώ εργοδοτούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις και υποβολή μελετών (Αρ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 05/14: Υποβολή Εγγράφου Ανάθεσης [έντυπο εξουσιοδότησης εντολέα - Κανονισμός 5(δ)] και Έγγραφης Βεβαίωσης [Άρθρο 8Α] με βάση την περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθεσία και τους Κανονισμούς Δεοντολογίας ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το θέμα της υποβολής Εγγράφου Ανάθεσης (έντυπο εξουσιοδότησης εντολέα) ή Έγγραφης Βεβαίωσης στα πλαίσια της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας, και σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων, τόσο από τις αρμόδιες αρχές, όσο και από συναδέλφους μηχανικούς, το Επιμελητήριο σημειώνει τα πιο...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/14: Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου ΕΤΕΚ χωρίς άδεια

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει σχετικών περιστατικών που έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορούν τη χρήση του λογοτύπου του οργανισμού από μέλη του, σημειώνονται τα ακόλουθα: Το λογότυπο του Επιμελητηρίου αποτελεί ιδιοκτησία του οργανισμού για σκοπούς χρήσης στ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 3/14 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιστημονικές & Περιφερειακές Επιτροπές ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καθόρισε τις προτεραιότητες που θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα θητεία του (2014 -2017). Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή για συμμετοχή στο έργο του Επιμελητηρίου μέσα από Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή και με όποιο άλλο τ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ (2/14) - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών Εκτίμησης Γης

Προς εγγεγραμμένα μέλη στον κλάδο Εκτίμησης Γης Η περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νομοθεσία προβλέπει τη λειτουργία θεσμικών επιτροπών. Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών είναι θεσμική επιτροπή που ο καταρτισμός της προβλέπεται στη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στους περί ΕΤΕΚ (Αιτήσεις και Τέλη...

Περισσότερα →