Εγκύκλοι ETEK

Εκπόνηση μελετών από Λειτουργούς του Δημοσίου - Υπεύθυνη Δήλωση μελών ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο  έχει υιοθετήσει ως πάγια πρακτική τη μη έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων στα μέλη τα οποία υπηρετούν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκτός εάν χορηγείται σχετικά ειδική άδεια από την Υπηρεσία τους. Η επιτυχής, όμως, εφαρμογή της πρακτικής αυτής εξαρτάται από την πληροφόρηση που ε...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 2/2016 «Παραπλανητικές / καινοφανείς διαφημιστικές πρακτικές για ανέγερση / αγορά κατοικίας στο οικόπεδο του αγοραστή»

«Παραπλανητικές / καινοφανείς διαφημιστικές πρακτικές για ανέγερση / αγορά κατοικίας στο οικόπεδο του αγοραστή» Με αφορμή το φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό με διαφημίσεις για ανέγερση κατοικίας σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με το μέσο –σύνηθες κατασκευαστικό κόστος ε...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 1/2016: Εγγραφή Συνδρομητών για το Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ εκδίδεται χωρίς διακοπή από το 1994 παρέχοντας, μηνιαίως, ενημέρωση για τις δράσεις του ΕΤΕΚ αλλά και για εξελίξεις σε τομείς που ενδιαφέρουν τα μέλη του. Μέσα στο 2016, το Ενημερωτικό Δελτίο θα ξεπεράσει τις 200 συνεχείς εκδόσεις και στόχος είναι...

Περισσότερα →