Εγκύκλοι ETEK

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2017 Υπηρεσίες Επαρχιακών Γραφείων ΕΤΕΚ Πάφου - Ανανέωση εγγράφων βεβαιώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2017 Υπηρεσίες Επαρχιακών Γραφείων ΕΤΕΚ Πάφου - Ανανέωση εγγράφων βεβαιώσεων Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα έχει υποβληθεί προς το ΕΤΕΚ σχετική εισήγηση τόσο από την Περιφερειακή Επιτροπή ΕΤΕΚ Πάφου καθώς και από μεμονωμένα μέλη του Επιμελητηρίου που διαμένουν στην Επαρχία Πάφου, όπως μ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/17 ΕΤΕΚ - Νέα αρχή στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών και ευκαιρία διόρθωσης των κακώς κειμένων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/17 ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΕΤΕΚ - Νέα αρχή στην διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών και ευκαιρία διόρθωσης των κακώς κειμένων Αγαπητοί συνάδελφοι, Είναι γεγονός πως αρκετοί μελετητές δικαίως διαμαρτύρονταν και έθεταν θέμα πως η διαδικασία που χρησιμοποιούσαν οι αναθέτουσες...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος Αρ. 3/2016 - Συμπερίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για τον περί Μεταβιβάσεως & Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο

Προς εγγεγραμμένα μέλη στον κλάδο Εκτίμησης Γης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για περίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου Βάσει της ψήφισης από τη Βουλή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, και για σκοπούς εφαρμογής των υποχρ...

Περισσότερα →