Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 04/18: Υποχρέωση υπάλληλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή

Υποχρέωση υπάλληλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το πιο πάνω θέμα με την Εγκύκλιο 03/18, το ΕΤΕΚ ενημερώνει πως, ενόψει ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 3/2018 - Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αγαπητοί συνάδελφοι,Με βάση το Άρθρο 25[1] του περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/90, πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή την Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (των οποίων το Σχέδιο Υπηρεσίας της οικείας ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ (2/2018): Ο Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος και συναφή θέματα με αμοιβή αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία

Αγαπητά μέλη, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης που έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του Επιμελητηρίου επισημαίνεται ότι, με βάση τροποποίηση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη του 2015 έχουν καταργηθεί οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαι...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ (1/2018): Πρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών (6Β(1)(β) ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ (1/2018): Πρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών (6Β(1)(β) ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος) Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δυστοκία στην ετοιμασία Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο εταιρειών του ΕΤΕΚ ή κα...

Περισσότερα →