Εγκύκλοι ETEK

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 7/19: Απόρριψη αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών στις περιπτώσεις που το ιδρυτικό έγγραφο εκφεύγει των προϋποθέσεων που έχει θέσει το ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 6/19: Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών μελετών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και με γνώμονα την αποφυγή ταλαιπωρίας των αιτητών και καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να διευκρινίσει τα π...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις για άσκηση επαγγέλματος από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις σε σχέση με την άσκηση επαγγέλματος από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία παρέχεται από το 2012 δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες από το ΕΤΕΚ Εταιρείες Μελετών, οι οποίες μπορεί να εί...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 04/19: Συνεργασία ΕΤΕΚ-ΤΠΟ για τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης. Πρόσκληση στα μέλη του ΕΤΕΚ για υποβολή εισηγήσεων με στόχο τη διευκρίνιση των προνοιών της Εντολής 1/17

Συνεργασία ΕΤΕΚ-ΤΠΟ για τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης. Πρόσκληση στα μέλη του ΕΤΕΚ για υποβολή εισηγήσεων με στόχο τη διευκρίνιση των προνοιών της Εντολής 1/17. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) με στόχο τη βελτίωσ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 03/19 προς τα Μέλη: Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου ΕΤΕΚ χωρίς έγκριση

Αναφορικά με το θέμα της χρήσης του λογοτύπου του ΕΤΕΚ και καθώς ορισμένα περιστατικά έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορούν τη χρήση του λογοτύπου από μέλη του, το ΕΤΕΚ θα ήθελε, σε συνέχεια και προηγούμενης Εγκυκλίου του, που έγινε τον Οκτώβριο του 2014 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/1...

Περισσότερα →