Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος 02/19 προς τα Μέλη του ΕΤΕΚ: Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, υπάρχουν πολλές...

Περισσότερα →

Eγκύκλιος ΕΤΕΚ 01/19: Υποχρέωση Υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή

Εγκύκλιος προς τα μέλη του ΕΤΕΚ Υποχρέωση Υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το πιο πάνω θέ...

Περισσότερα →