Εγκύκλοι ETEK

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/20: Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο

 Σύντομο ιστορικό 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό υπουργίας του Κ. Πετρίδη, σε στενή συνεργασία με το ΕΤΕΚ και αξιοποιώντας στοιχεία από έκθεση που κατέθεσαν Αυστριακοί εμπειρογνώμονες ετοίμασε και παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του συσ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 02/20: Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Λτδ)/ μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση τον Ιούνιο του 2012 του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, ε...

Περισσότερα →