Εγκύκλοι ETEK

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/20: Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο

 Σύντομο ιστορικό 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό υπουργίας του Κ. Πετρίδη, σε στενή συνεργασία με το ΕΤΕΚ και αξιοποιώντας στοιχεία από έκθεση που κατέθεσαν Αυστριακοί εμπειρογνώμονες ετοίμασε και παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του συσ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 02/20: Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Λτδ)/ μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση τον Ιούνιο του 2012 του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, ε...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 7/19: Απόρριψη αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών στις περιπτώσεις που το ιδρυτικό έγγραφο εκφεύγει των προϋποθέσεων που έχει θέσει το ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μελετών, στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, ειδικότερα σε σχέση με πρόνοιες που συχνά περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 6/19: Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής εταιρειών μελετών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ και με γνώμονα την αποφυγή ταλαιπωρίας των αιτητών και καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων, το ΕΤΕΚ επιθυμεί να διευκρινίσει τα π...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις για άσκηση επαγγέλματος από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 5/19: Διευκρινίσεις σε σχέση με την άσκηση επαγγέλματος από Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία παρέχεται από το 2012 δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες από το ΕΤΕΚ Εταιρείες Μελετών, οι οποίες μπορεί να εί...

Περισσότερα →