Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 04/19: Συνεργασία ΕΤΕΚ-ΤΠΟ για τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης. Πρόσκληση στα μέλη του ΕΤΕΚ για υποβολή εισηγήσεων με στόχο τη διευκρίνιση των προνοιών της Εντολής 1/17

Συνεργασία ΕΤΕΚ-ΤΠΟ για τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης. Πρόσκληση στα μέλη του ΕΤΕΚ για υποβολή εισηγήσεων με στόχο τη διευκρίνιση των προνοιών της Εντολής 1/17. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΤΕΚ με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) με στόχο τη βελτίωσ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 03/19 προς τα Μέλη: Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου ΕΤΕΚ χωρίς έγκριση

Αναφορικά με το θέμα της χρήσης του λογοτύπου του ΕΤΕΚ και καθώς ορισμένα περιστατικά έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορούν τη χρήση του λογοτύπου από μέλη του, το ΕΤΕΚ θα ήθελε, σε συνέχεια και προηγούμενης Εγκυκλίου του, που έγινε τον Οκτώβριο του 2014 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/1...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος 02/19 προς τα Μέλη του ΕΤΕΚ: Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, υπάρχουν πολλές...

Περισσότερα →

Eγκύκλιος ΕΤΕΚ 01/19: Υποχρέωση Υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή

Εγκύκλιος προς τα μέλη του ΕΤΕΚ Υποχρέωση Υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το πιο πάνω θέ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 04/18: Υποχρέωση υπάλληλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή

Υποχρέωση υπάλληλων ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός κεντρικής κυβέρνησης και εκπαιδευτικής υπηρεσίας) για καταβολή τέλους έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, πέρα από τη συνδρομή Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για το πιο πάνω θέμα με την Εγκύκλιο 03/18, το ΕΤΕΚ ενημερώνει πως, ενόψει ...

Περισσότερα →