Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος 3/2018 - Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αγαπητοί συνάδελφοι,Με βάση το Άρθρο 25[1] του περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/90, πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή την Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (των οποίων το Σχέδιο Υπηρεσίας της οικείας ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ (2/2018): Ο Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος και συναφή θέματα με αμοιβή αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού ή άλλου ανεξάρτητου επαγγελματία

Αγαπητά μέλη, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης που έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του Επιμελητηρίου επισημαίνεται ότι, με βάση τροποποίηση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη του 2015 έχουν καταργηθεί οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαι...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ (1/2018): Πρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών (6Β(1)(β) ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ (1/2018): Πρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών (6Β(1)(β) ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος) Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δυστοκία στην ετοιμασία Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο εταιρειών του ΕΤΕΚ ή κα...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2017 Υπηρεσίες Επαρχιακών Γραφείων ΕΤΕΚ Πάφου - Ανανέωση εγγράφων βεβαιώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2017 Υπηρεσίες Επαρχιακών Γραφείων ΕΤΕΚ Πάφου - Ανανέωση εγγράφων βεβαιώσεων Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα έχει υποβληθεί προς το ΕΤΕΚ σχετική εισήγηση τόσο από την Περιφερειακή Επιτροπή ΕΤΕΚ Πάφου καθώς και από μεμονωμένα μέλη του Επιμελητηρίου που διαμένουν στην Επαρχία Πάφου, όπως μ...

Περισσότερα →

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/17 ΕΤΕΚ - Νέα αρχή στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών και ευκαιρία διόρθωσης των κακώς κειμένων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/17 ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΕΤΕΚ - Νέα αρχή στην διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών και ευκαιρία διόρθωσης των κακώς κειμένων Αγαπητοί συνάδελφοι, Είναι γεγονός πως αρκετοί μελετητές δικαίως διαμαρτύρονταν και έθεταν θέμα πως η διαδικασία που χρησιμοποιούσαν οι αναθέτουσες...

Περισσότερα →