Εκλογές

Εκλογές 2005

Το τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές της Κυριακής 5 Ιουνίου 2005 (οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία), σε συνεδρία του στις 7 Ιουνίου, εξέλεξε τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής:

  • Τη θέση του Προέδρου διεκδίκησαν οι Χρίστος Ευθυβούλου και Πανίκος Παπαδόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός) και εξελέγη ο Χρίστος Ευθυβούλου.
  • Τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου διεκδίκησαν οι Αντώνης Βαλανίδης και Πανίκος Παπαδόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός) και εξελέγη ο Αντώνης Βαλανίδης.
  • Τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου διεκδίκησαν οι Στέλιος Αχνιώτης και Στέλιος Στυλιανού και εξελέγη ο Στέλιος Αχνιώτης.
  • Τη θέση του Γενικού Γραμματέα διεκδίκησαν οι Στέλιος Στυλιανού και Χρίστος Τραχωνίτης και εξελέγη ο Στέλιος Στυλιανού.
  • Τις άλλες τέσσερις θέσεις μελών της εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής διεκδίκησαν οι Κώστας Αλλαγιώτης, Βενιζέλος Ευθυμίου, Κώστας Μελετίου, Γιώργος Μεταξάς, Πανίκος Χρ. Παπαδόπουλος, Χρίστος Τραχωνίτης και Χαράλαμπος Τσουρής. Μέλη εξελέγησαν οι Βενιζέλος Ευθυμίου, Πανίκος Χρ. Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος Τσουρής και Κώστας Αλλαγιώτης.