Εκλογές

Εκλογές 2008

Επανεκλογή Χρίστου Ευθυβούλου στην προεδρία

Με βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλογών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, το τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές της Κυριακής 25 Μαΐου, σε συνεδρία του στις 27 Μαΐου εξέλεξε τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Τη θέση του Προέδρου διεκδίκησαν οι Χρίστος Ευθυβούλου και Κώστας Μελετίου. Στην ψηφοφορία το αποτέλεσμα ήταν: 16 ψήφοι για τον Χρίστο Ευθυβούλου και 14 ψήφοι για τον κ. Κώστα Μελετίου.

Επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών απαιτείται εκπροσώπηση των τεσσάρων πολυπληθέστερων κλάδων μηχανικής στη Διοικούσα Επιτροπή και επειδή οι πιο πάνω εκλεγέντες αξιωματούχοι εκπροσωπούν και τους τέσσερις πολυπληθέστερους κλάδους μηχανικής, η ψηφοφορία για τα τέσσερα άλλα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έγινε με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τις άλλες τέσσερις θέσεις μελών της εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής διεκδίκησαν οι Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, Βενιζέλος Ευθυμίου, Χριστάκης Μελετιές, Κώστας Μελετίου, Πανίκος Παπαδόπουλος, Στέλιος Στυλιανού, Σωκράτης Σωκράτους και Χαράλαμπος Τσουρής.

Στην ψηφοφορία το αποτέλεσμα ήταν: 22 ψήφοι για τον Βενιζέλο Ευθυμίου, 17 ψήφοι για τον Χριστάκη Μελετιέ, 16 ψήφοι για τον Κώστα Μελετίου, 15 ψήφοι για τους Σωκράτη Σωκράτους, Χαράλαμπο Τσουρή και Άννα Γαλαζή-Ιακώβου, 11 ψήφοι για τον Στέλιο Στυλιανού και 4 ψήφοι για τον Πανίκο Παπαδόπουλο.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών του ΕΤΕΚ σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων, αναφορικά με οποιαδήποτε εκλογή αξιωματούχων και μελών της Διοικούσας Επιτροπής, γίνεται κλήρωση. Μετά και την κλήρωση, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εξελέγησαν οι Βενιζέλος Ευθυμίου, Χριστάκης Μελετιές, Κώστας Μελετίου και Σωκράτης Σωκράτους.