Εκλογές

Εκλογές 2017

Με βάση το άρθρο 8 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224 του 1990 προκηρύχθηκαν με δημοσιεύσεις στον καθημερινό Τύπο (31 Ιανουαρίου 2017) εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Προκήρυξη εκλογών*

Τα σχετικά έντυπα μπορούν να ληφθούν και από το Επιμελητήριο.

*ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών ΕΤΕΚ που θα γίνουν στις 17 Ιουνίου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του, ότι, λόγω οδικών έργων στην περιοχή που βρίσκεται το οίκημα ΕΤΕΚ στην Πάφο τα οποία δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο οίκημα, οι εκλογές για την πόλη και επαρχία της Πάφου θα διεξαχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων ΣΕΚ Πάφου που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 24.

Απολογούμαστε για τυχόν πρόκληση ταλαιπωρίας.
 

Υποβολή υποψηφιοτήτων παραδίδεται με το χέρι, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι τις 14:00 ώρα της Πέμπτης, 1 Ιουνίου 2017.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (περιλαμβάνονται όσα μέλη έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς το ΕΤΕΚ, μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 και έχουν μέχρι στιγμής δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές. Στον κατάλογο περιλαμβάνεται ο κλάδος και η επαρχία που έχει δικαίωμα κάθε μέλος να ψηφίσει. Σημειώνεται ότι, ο τελικός κατάλογος θα ετοιμαστεί και δημοσιευθεί μετά το τέλος της προθεσμίας εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών). 

Πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών