Εκλογές

Εκλογές 2020

Ανασκόπηση των εκλογών για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ (Στατιστικά στοιχεία και συναφή θέματα κλπ)

Στις 24 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ΕΤΕΚ για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Γενικού Συμβουλίου και Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, ενώ στις 26 Οκτωβρίου 2020 συνήλθε το Γενικό Συμβούλιο για να εκλέξει τους αξιωματούχους και τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας.

Σε σχέση με τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου σημειώνονται τα εξής:

 • Στις εκλογές προσήλθαν και ψήφισαν 1.825 μέλη του Επιμελητηρίου, 212 περισσότεροι από αυτούς που ψήφισαν το 2017 και αυτό έγινε μεσούσις της πανδημίας COVID-19.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το 2020 δεν διεξήχθησαν εκλογές σε 5 μικρούς κλάδους (χημική μηχανική, μηχανική μεταλλείων, αγρονομική μηχανική, εκτίμηση επιμέτρηση και πολεοδομία – χωροταξία), ενώ το 2017 μόνο στον κλάδο αγρονομικής τοπογραφικής δεν διεξήχθησαν εκλογές. Σημειώνεται πως το 2017 σε σύγκριση με το 2020 ψηφίσαν 116 άτομα περισσότερα σε αυτούς τους 5 κλάδους, λόγω του ότι είχαν διεξαχθεί εκλογές.

 • Σε ότι αφορά ποσοστό προσέλευσης (πόσοι ψήφισαν / αριθμός δικαιούχων) αυτό μειώθηκε ελαφριά σε σχέση με το 2017 και ανήλθε στο 15,5%.

 • Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών την 01.01.2020 ανήλθε σε 15.563 και αυξήθηκε κατά 2.169 άτομα σε σχέση με τις 01.01.2017. Αντίστοιχα ο αριθμός των δικαιούχων ψηφοφόρων (τακτοποιημένα μέλη) για τις εκλογές του 2020 ήταν 11.781 σε σύγκριση με 9.792 (εκλογές 2017).

 • Σε σχέση με την προσέλευση ανά κλάδο σημειώνεται πως η μεγαλύτερη προσέλευση παρατηρήθηκε στον κλάδο της αρχιτεκτονικής (21.35% 488 ψήφοι), ακολουθούμενη από τον κλάδο της πολιτικής μηχανικής (19.11% - 654 ψήφοι) και τον κλάδο της ηλεκτρολογικής μηχανικής (18.97% - 292 ψήφοι).

 • Σε σχέση με προσέλευση ανά επαρχία, υψηλότερη ήταν η προσέλευση στην επαρχία της Πάφου (21.8%). Η αυξημένη μέση προσέλευση στην επαρχία της Πάφου αφορά κατά κύριο λόγο την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση για τον κλάδο της πολιτικής μηχανικής (37.4% - 157 ψήφοι.)

 • Σε σχέση με γενικά χαρακτηριστικά αναφορικά με τη σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου 2020-2023 σημειώνονται τα εξής :
  • Εννέα εκ των 30 μελών του Γενικού Συμβουλίου είναι νέα άτομα
  • Έξι από τα 30 μέλη του Γενικού Συμβουλίου είναι γυναίκες
  • Κατά παρόμοια προσέγγιση τα 6 εκ των 9 μελών της Διοικούσας είναι νέα πρόσωπα (συγκρινόμενα με την προηγούμενη της σύνθεση).
  • Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του Γενικού Συμβουλίου είναι τα 48.5 έτη και της Διοικούσας Επιτροπής τα 47
 •  Πιο κάτω ακολουθούν διάφορα στατιστικά στοιχεία και πίνακες που αφορούν ανάλυση ανά υποψήφιο, κλάδο, επαρχία, αλλά και σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.

  Πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών

  (Νέα) Προκήρυξη Εκλογών ΕΤΕΚ για Γενικό Συμβούλιο και Πειθαρχικό Συμβούλιο

  Μετά την αναβολή των Εκλογών ΕΤΕΚ τον περασμένο Μάιο λόγω της πανδημίας Covid-19, με βάση το άρθρο 8 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224 του 1990 προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

  Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020,

  • Λευκωσία, στο οίκημα του Επιμελητηρίου
  • Λεμεσό, στο ξενοδοχείο Ajax
  • Λάρνακα - Αμμόχωστος, στο ξενοδοχείο Sun Hall (περιοχή «Φοινικούδων»)
  • Πάφο στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν»

  τις ώρες 09:00 - 13:00 και 14:00 - 18:00.

  ΤEΛΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΚ

  Οι τελικοί Εκλογικοί Κατάλογοι, ανά επαρχία (εκλογικό κέντρο), στους οποίους περιλαμβάνονται όσα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις Εκλογές ΕΤΕΚ το Σαββάτο 24/10/2020.

  Επισημαίνεται ότι για να επιτραπεί στους δικαιούχους να ψηφίσουν πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή το εκλογικό τους βιβλιάριο ή την άδεια οδηγήσεως.

  Περισσότερες πληροφορίες

  Ανακοίνωση (21/10/2020): Απόσυρση Υποψηφιότητας από τον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης για τις Εκλογές ΕΤΕΚ

  Έντυπα για υποβολή υποψηφιότητας

  Τα πιο πάνω έντυπα μπορούν να παραληφθούν και από τα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Λευκωσία.

  Τα συμπληρωμένα έντυπα για υποβολή υποψηφιοτήτων παραδίδονται με το χέρι, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι τις 14:00, της Πέμπτης, 08 Οκτωβρίου 2020.