Εκπαίδευση και Εκδηλώσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ

Οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής νέας γνώσης οδηγούν σε ταχεία απαξίωση σημαντικού μέρους του υφιστάμενου αποθέματος γνώσης και καθιστούν τη μάθηση ως τη σημαντικότερη διαδικασία που θα επιτρέψει στα μέλη μιας κοινωνίας να συνεχίσουν να αξιοποιούν, να μεταδίδουν και να παράγουν νέα απαραίτητη γνώση.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους Μηχανικούς προχώρησε στη δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ (ΚΕΕ). Το ΚΕΕ άρχισε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου 2006 με τη διοργάνωση των πρώτων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Με τη λειτουργία του ΚΕΕ, το Επιμελητήριο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των επαγγελματιών Μηχανικών, μέσα από τη διοργάνωση και προσφορά ποιοτικών επιστημονικών σεμιναρίων που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς. Κύριοι άξονες της λειτουργίας του ΚΕΕ είναι η παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων και πρακτικών σε όλους τους τομείς της Μηχανικής Επιστήμης, η ενημέρωση των Μηχανικών για διάφορα Ευρωπαϊκά θέματα όπως είναι η εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών νομοθεσιών και οδηγιών, η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία, τη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών έργων, καθώς επίσης και η παρουσίαση πληθώρας άλλων θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς που δραστηριοποιούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό περιβάλλον.

Σημειώνεται πως το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (δύο αίθουσες εκδηλώσεων/ σεμιναρίων) έχει πιστοποιηθεί ως Δ.Ε.Κ. (Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης, D000528) από την ΑνΑΔ στις 18 Φεβρουαρίου 2015 ενώ το ΕΤΕΚ έχει πιστοποιηθεί ως Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, K000522) από την ΑνΑΔ στις 18 Νοεμβρίου 2015.

Περισσότερα
Όλες οι εκδηλώσεις εδώ