Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ

Το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ αποτελεί από τον Οκτώβριο του 2013 σημείο αναφοράς στην Παλιά Λευκωσία.

Το Κέντρο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων:

Βιβλιοθήκη
Xώρο πολυμέσων
Aίθουσα εκδηλώσεων

(100 ατόμα)

Aίθουσα εκπαίδευσης/συνεδριάσεων

(12 ατόμα)

Aίθουσα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

(25 ατόμα)

Όλες οι αίθουσες διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Το Κέντρο διαθέτει κυλικείο και υπαίθριο χώρο συνεστίασης σε μία πολύ όμορφη αυλή που ενοποιεί τα δύο οικήματα του ΕΤΕΚ, σχηματίζοντας μία εσωτερική πλατεία.

Έχουν ήδη διοργανωθεί, με επιτυχία, πολλά σεμινάρια και ημερίδες.

Από τον Φεβρουάριο του 2015 είναι πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ.

Το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ έχει πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ

Το ΕΤΕΚ ανακοινώνει ότι το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό του Κέντρο στη Λευκωσία (3 αίθουσες) έχει πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) στα πλαίσια του Σύστηματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν).

''Ως ΔΕΚ ονομάζουμε τις κτiριακές και υλικοτεχνικές υποδομές που είναι κατάλληλες για παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. Στις ΔΕΚ περιλαμβάνονται τόσο χώροι Ιδρυμάτων / Οργανισμών κατάρτισης ή/και Επιχειρήσεων, όσο και χώροι Ξενοδοχείων ή Συνεδριακών Κέντρων. Επίσης, οι ΔΕΚ αναφέρονται τόσο σε γενικό, όσο και σε εξειδικευμένο εξοπλισμό.''

Σκοπός Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ

Το νέο οίκημα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους μηχανικούς, στεγάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ με σκοπό:

  • Τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό της γνώσης και των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών
  • Την προώθηση της «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης» και της «Δια βίου Μάθησης» των μηχανικών
  • Την εκπαίδευση των νέων μηχανικών με στόχο την ευκολότερη απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας (σημειώνεται πως για ορισμένους κλάδους του ΕΤΕΚ η εκπαίδευση είναι ή πρόκειται να γίνει υποχρεωτική)
  • Την ανταπόκριση σε εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας ή από ειδικές συνθήκες στους διάφορους κλάδους (αλλαγή νομοθεσίας, ευρωπαϊκές οδηγίες, νέα αντικείμενα εξειδίκευσης κ.τ.λ.) τις οποίες το ΕΤΕΚ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους συνδιαμορφώνει, επηρεάζει ή καθοδηγεί με τις δράσεις του.

H λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ σε υποδομή που ανήκει στο Επιμελητήριο έχει μειώσει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής των προγραμμάτων, και άρα το κόστος συμμετοχής σε αυτά, κάνοντας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πιο προσιτά σε μεγαλύτερο αριθμό μελών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων για ανέργους ή νέους μηχανικούς με ελάχιστο τίμημα συμμετοχής.

Ενοικίαση χώρου

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς, συλλόγους, ιδρύματα, κ.λ.π για:

  • Εκθέσεις, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια
  • Συνεδριάσεις, συνελεύσεις,
  • Διαμεσολαβήσεις, διαιτησίες

Πληροφορίες και Έντυπο

  • Για το ενημερωτικό έντυπο πατήστε εδώ
  • Για να πληροφορίες επικοινωνίας πατήστε εδώ

Όλες οι εκδηλώσεις εδώ