Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία

 • Οδός: Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία
 • Τηλέφωνο: 22877644
 • Φαξ: 22730373
 • Κεντρικό email: cyprus@etek.org.cy
  Email εξυπηρέτησης κοινού: yemp@etek.org.cy
 • Καθημερινά:
  08:30 - 13:30
  Δευτέρα και Τετάρτη
  08:30 - 13:30
  15:00 - 17:30*

* Παρακαλούμε τα μέλη του ΕΤΕΚ και το κοινό όπως επικοινωνούν με το Επιμελητήριο πριν από επίσκεψή τους σε απογευματινές ώρες, ώστε να βεβαιώνονται ότι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του ωραρίου αφορά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Εγγραφές Μελών
 • Μητρώο Μελών (έκδοση ΑΑΕ, χρεώσεις, απαλλαγές κ.τ.λ.)
 • Έκδοση εγγράφων βεβαιώσεων και άλλων εντύπων
 • Ταμείο
 • Λογιστήριο

Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο

map-pafos-ETEK
  • Οδός: Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
  • Τηλέφωνο: 26912814
  • Φαξ: 26912799
  • Τετάρτη & Παρασκευή 8:00-13.00

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟ

Χρήσιμοι Συνδέσμοι για Επικοινωνία