Αρχείο Ανακοινώσεων

Εκστρατεία μείωσης των αντιτύπων του ενημερωτικού δελτίου ΕΤΕΚ

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Προς όλα τα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας οικονομικής περισυλλογής και περιορισμού των συνεπειών της κρίσης, έχει απο...

Περισσότερα →

Νέα ιστοσελίδα ΕΤΕΚ – Το ΕΤΕΚ στο Facebook και LinkedIn

Μια νέα εποχή στην ενημέρωση του κοινού και των μελών του εγκαινίασε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) με τη λειτουργία της νέας του ιστοσελίδας. H νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, που λειτούργησε από τις 4 Μαρτίου 2013, έχει μοντέρνο σχεδιασμό και είναι πολύ εύχρηστη στην πε...

Περισσότερα →

Παροχή μελετητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένες στο ΕΤΕΚ

H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την τροποποίηση της περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσίας σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών μηχανικής από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Βάση αυτής της τροποποίησης, δίνεται δυνατότητα εγγραφής σε μητρώο του ΕΤΕΚ σε εταιρείες περιορισμένης ευθύ...

Περισσότερα →

Τροποποίηση των κριτηρίων εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, στα πλαίσια των προσπαθειών του για περαιτέρω βελτίωση των κριτηρίων και διαδικασιών που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, αποφάσισε όπως καθορίσει τα 16 εξαμηνιαία μαθήματα ως ελάχιστο αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για εγγραφή στο Μητρώο Μελών...

Περισσότερα →

Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις, μετατροπές ή προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ετοιμάζει Καθοδηγητικό Έγγραφο για το πλαίσιο εφαρμογής του Μέρους 3 του Ευρωκώδικα 8, σχετικά με τις επεμβάσεις (προσθήκες/μετατροπές) σε υφιστάμενες οικοδομές. Το Καθοδηγητικό Έγγραφο αναμένεται να οριστικοποιηθε...

Περισσότερα →