Αρχείο Ανακοινώσεων

Υπενθύμιση: Διάταγμα Κ.Δ.Π. 262/2018 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στη χρήση των οικοδομών

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Επιμελητήριο υπενθυμίζει στα μέλη του πως στις 14.9.2018 δημοσιεύθηκε το νέο διάταγμα Κ.Δ.Π. 262/2018 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στη χρήση των οικοδομών. Το Επιμελητήρι...

Περισσότερα →

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη δημιουργία δανειοδοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ

To ETEK χαιρετίζει και επικροτεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση ταμείου για εφαρμογή δανειοδοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και νοικοκυριά....

Περισσότερα →

Ετήσια συνδρομή και Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2019

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη βάσει Αριθμό Μητρώου (δεν λαμβάνοντα υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 03/12/2018). Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γραφεία της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω της ιστοσελίδας της jcc...

Περισσότερα →

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Ζωτική ανάγκη η προστασία του Φράγματος Κούρη

Το ΕΤΕΚ απαιτεί άμεση επαναφορά πολεοδομικών ζωνών σε ζώνη προστασίας Το ΕΤΕΚ καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο για θέματα προστασίας των υδάτων Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού την ποιότητα νερού στο εθνικό φράγμα Κούρη ανακαλώντας ...

Περισσότερα →

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η δημόσια συζήτηση περί επικινδυνότητας που παρουσιάζουν ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολεία τις τελευταίες εβδομάδες, ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση του τακτικού ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορισμένων κτιρίων. Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη σχετική απόφαση του Υπουργικο...

Περισσότερα →