Αρχείο Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Λανθασμένη η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για το πακέτο πολεοδομικών κινήτρων, κίνδυνος αυτό να επιφέρει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Το ΕΤΕΚ, σε συνέχεια προηγούμενων δημόσιων τοποθετήσεών του, τόσο κατά την εξαγγελία των κινήτρων τον Απρίλη 2013, όσο και τον περασμένο Ιούνιο πριν τη λήψη τελικών αποφάσεων, καταθέτει ακόμη μια φορά τη διαφωνία του για τη απόφαση του Υπουργικού για μονιμοποίηση και επέκταση των πολεοδομικών κίνητρ...

Περισσότερα →

Απάντηση του ΕΤΕΚ στη δημόσια δήλωση του επιχειρηματία

Δεν είναι η επιθυμία του ΕΤΕΚ να εισέλθει σε δημόσιο διάλογο με οποιονδήποτε ιδιώτη επιχειρηματία. Πάγιος στόχος του ΕΤΕΚ είναι η παρέμβαση σε θέματα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης με στόχο την βελτίωση και εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Παρ’ όλα αυτά, το ΕΤΕΚ δεν μπορεί να αφήσει ασχολί...

Περισσότερα →

ΕΤΕΚ: Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η επανεκτίμηση ακινήτων

Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού αλλά και για να αρθούν οι οποιεσδήποτε επιφυλάξεις υπάρχουν για το θέμα, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) θεωρεί πως είναι χρήσιμο να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας...

Περισσότερα →

Απαντηση ΕΤΕΚ στη δημόσια τοποθέτηση επιχειρηματία σχετικά με την κατά παρέκκλιση άδεια εμπορικής αναπτυξης στον Στρόβολο

Το ΕΤΕΚ, ως οργανισμός δημοσίου επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η κριτική που άσκησε στην περίπτωση της παραχώρησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για πρόσθετο συντελεστή δόμησης 10 χιλιάδων τ.μ στο μεγάλο εμπορικό κέντρο στις παρυφές της Λευκωσίας, απευθύνεται προς το Κράτος και τη δημόσια διοίκη...

Περισσότερα →

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Δόθηκε στο Mall, μέσω συντελεστή δόμησης, εμπορική αξία €20 εκατ.

Με αφορμή την πώληση μεγάλου εμπορικού κέντρου στη Λευκωσία, το ΕΤΕΚ επαναφέρει τα ερωτήματα που είχε θέσει σε σχέση με τη διαδικασία που προηγήθηκε και τη χορήγηση νέας κατά παρέκκλιση άδειας για πρόσθετο συντελεστή δόμησης 10.000 τ.μ. περίπου στην εν λόγω ανάπτυξη, η οποία παραβιάζει τη γενική στρ...

Περισσότερα →