Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις για τις Αμοιβές Μηχανικών

Ιδιωτικά Έργα:

  • Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει προ ετών προχωρήσει στην ετοιμασία σχετικών κανονισμών που να ρυθμίζουν τις ελάχιστες προσφερόμενες υπηρεσίες που εξασφαλίζονται βάσει συγκεκριμένων κλιμάκων αμοιβών, για ιδιωτικά έργα, για τους κλάδους Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.
  • Τα προτεινόμενα νομοθετήματα εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ και προωθήθηκαν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ώστε να προωθηθούν, βάσει της καθορισμένης διαδικασίας, για ψήφιση από τη Βουλή. Δυστυχώς για μια σειρά από λόγους το θέμα δεν έχει ακόμη προωθηθεί. Ωστόσο το Επιμελητήριο καταβάλει προσπάθεια επίσπευσης της διαδικασίας αυτής.

Δημόσια έργα:

  • Πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και του ΕΤΕΚ, για σκοπούς ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών ήταν σε ισχύ συγκεκριμένες κλίμακες αμοιβών και κατάλογος μελετητών που τύγχαναν έγκρισης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που είχαν καθοριστεί.
  • Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διαδικασία αυτή καταργήθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
  • Σε συνέχεια των πιο πάνω, και μετά από σχετική διερεύνηση και νομική γνωμάτευση που έχει εξασφαλίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, θεωρούμε ότι το προαναφερόμενο πλαίσιο λανθασμένα είχε καταργηθεί αφού ο ισχυρισμός περί σύγκρουσης του με το κεκτημένο δεν ευσταθεί.
  • Ως εκ τούτου, το Επιμελητήριο έχει ζητήσει την επαναφορά της διαδικασίας αυτής, αφού πρώτα αποφασιστούν οι απαραίτητες βελτιώσεις/ τροποποιήσεις.