Συχνές Ερωτήσεις

Έκδοση/Παραχώρηση στα Μέλη Εντύπων, Βεβαιώσεων και Εξουσιοδοτήσεων

Το κάθε μέλος μπορεί να πάρει βεβαίωση από τα γραφεία του ΕΤΕΚ είτε να του αποσταλεί ταχυδρομικώς, αφού πρώτα τη ζητήσει το ίδιο το μέλος είτε τηλεφωνικώς, είτε με επιστολή, είτε με κατ’ ιδίαν επίσκεψη στα γραφεία του ΕΤΕΚ.
Για την απόκτηση της βεβαίωσης υπάρχει χρέωση. 

Τα διάφορα έντυπα διατίθενται από τα γραφεία του ΕΤΕΚ. Επιπρόσθετα, η παραγγελία μπορεί να γίνει και μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η πληρωμή με πιστωτική κάρτα (εκτός από electron) ή επιταγή. Για τα εκτός Λευκωσίας μέλη μπορεί να γίνει παράδοση με συγκεκριμένη εταιρεία ταχείας μεταφοράς επιστολών και εμπορευμάτων, χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση για το μέλος.  Όσον αφορά τη διάθεση Έγγραφων Βεβαιώσεων και Εξουσιοδοτήσεων Εντολέα, αυτή δύναται να γίνει και διαδικτυακά, μέσω του συστήματος που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση Έγγραφων Βεβαιώσεων και Εξουσιοδοτήσεων Εντολέα.

Τα Έντυπα Εξουσιοδότησης Εντολέα πωλούνται είτε σε ατομικά φύλλα είτε ως ολόκληρο μπλοκ ή και περισσότερα. Το κάθε μπλοκ περιέχει 20 φύλλα.

Τα Ημερολόγια Έργου διατίθενται και από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. 

Οι τρόποι πληρωμής των διάφορων Εντύπων είναι οι ακόλουθοι:

  • Πληρωμές για τα διάφορα Έντυπα γίνονται στα γραφεία του ΕΤΕΚ με μετρητά, επιταγή και πιστωτική κάρτα.
  • Τηλεφωνικώς, δίνοντας αριθμό πιστωτικής κάρτας (εκτός electron). Η electron πιστωτική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα γραφεία του ΕΤΕΚ.
  • Αποστέλλοντας παραγγελία και το ανάλογο ποσό σε μετρητά ή επιταγή στα γραφεία του ΕΤΕΚ, ταχυδρομικώς ή με ταξί ή με υπηρεσία ταχείας μεταφοράς δεμάτων. 

Όσον αφορά τις Έγγραφες Βεβαιώσεις και το έντυπο Εξουσιοδότησης Εντολέα, η λήψη των εντύπων δύναται να γίνει και διαδικτυακά μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό (η πληρωμή γίνεται μέσω jcc smart). Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική διάθεση Έγγραφων Βεβαιώσεων και Εξουσιοδοτήσεων Εντολέα.