Φιλικός Διακανονισμός/Συμφιλίωση

Φιλικός Διακανονισμός/Συμφιλίωση

Ο Φιλικός Διακανονισμός/Συμφιλίωση είναι μία ιδιωτική διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην οποία κατόπιν συμφωνίας των Μερών προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου προσώπου, του Συμφιλιωτή. Ο Συμφιλιωτής μπορεί να προτείνει λύσεις στα Μέρη, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του, για να μπορέσουν να επιλύσουν τις διαφορές τους, σε αντίθεση με τη διαμεσολάβηση, όπου ο διαμεσολαβητής δεν προτείνει λύσεις αλλά βοηθά τα Μέρη να καταλήξουν από μόνα τους σε λύση. Η λύση δεν είναι δεσμευτική, εκτός εάν υπάρχει ειδική ρητή συμφωνία που να αναφέρει διαφορετικά.