Ετήσια συνδρομή και Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος 2020

Για διευκόλυνση των μελών δημοσιεύονται οι οφειλές για συνδρομή και άδεια για τα μέλη (σε pdf) βάσει Αριθμό Μητρώου (δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές που έγιναν μετά τις 28/11/2019) Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα γραφεία της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία ή μέσω της ιστοσελίδα...

Περισσότερα →

Ο Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων κοινού

Ο Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων κοινού ως ακολούθως: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 9:00 – 13:00 Επισκέψεις εκτός του πιο πάνω ωραρίου δεν θα γίνονται δεκτές. Συστήνεται η διευθέτηση εκ των προτέρων συνάντησης, τόσο για κατάλληλη προετοιμασία των αρμόδιων υ...

Περισσότερα →

Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 88.020 ημερομηνίας 28.08.2019 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να επεξεργαστεί περαιτέρω και υποβάλει εκ νέου στο Συμβούλιο, για έγκριση, τις αναλυτικές προτάσεις για τρία νέα Σχέδι...

Περισσότερα →

Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποιητικοί Κανονισμοί Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με σκοπό την εναρμόνιση με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής Νόμος του 2019» και τη δημιουργία ανεξ...

Περισσότερα →

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο

Ενημέρωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά με την προσθήκη δύο νέων υποπαραγράφων στο ισχύον Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, και την αντικατάσταση μίας παραγράφου. Περισσότερες πληροφορίες...

Περισσότερα →