Γενικό Συμβούλιο

Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι αιρετά και εκλέγονται ανά τριετία. Οι έδρες του Συμβουλίου κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του κάθε κλάδου μηχανικής επιστήμης στο σύνολο των Μελών του Επιμελητηρίου.

Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατά μέσο όρο, έξι φορές τον χρόνο και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

Μετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ο Γενικός Έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα τριάντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα πέντε αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στο Γενικό Συμβούλιο (θητεία 2020-2023), κατ΄ ειδικότητα μηχανικής επιστήμης και κατ΄ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι:

Αρχιτεκτονική Περιλαμβανομένης Της Αρχιτεκτονικής Τοπίου:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ


Πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου

ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΛΟΙΖΙΔΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΙΑ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ

ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ-ΚΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 


Μηχανολογική μηχανική

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)

ΖΑΒΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΚΑΡΑΚΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΙΟΣ


Ηλεκτρολογική μηχανική

ΜΙΤΑ ΘΩΜΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής

ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΡΙΚΚΟΣ),

ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Χημική μηχανική

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ - ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ

Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας

ΖΩΜΕΝΗ ΖΩΜΕΝΙΑ

Αγρονομική-τοπογραφική μηχανική

ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιμέτρηση και εκτίμηση γης

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πολεοδομία-χωροταξία

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ