Ιάκωβος Χαραλάμπους

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

 • Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
 • Ημερομηνία γέννησης: 29.5.1959
 • Διεύθυνση κατοικίας: Δωδώνης 22, 2045 Στρόβολος, Λευκωσία
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22675266 9999694180
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: icharalambous29@gmail.com
 • Υπηκοότητα: Κυπριακή
 • Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, δυο παιδιά

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1981-1986 Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Τίτλος - Master of Science

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1987-1990 Μηχανικός Παραγωγής στη Γαλακτοβιομηχανία Κρίστη.
 • 1990-1992 Τεχνικός Διευθυντής στη APC Electrical Contractors
 • 1992-2015 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από όπου αφυπηρέτησα την 31 Μαρτίου 2015 από την θέση του Βοηθού Διευθυντή Δικτύων.
 • 1 Απριλίου 2015 - σήμερα Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ

 • 1987 Εκπαίδευση στη Tetra Pak Sweden ηλεκτρολογικοί και μηχανολογικοί αυτοματισμοί.
 • 1989 15η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΕ
 • 1990 Εκπαίδευση στη MENVIER Αγγλίας στα συστήματα Πυρανίχνευσης, Ασφάλειας, Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης.
 • 1992-2015 Κατά την διάρκεια της εργασίας μου στην ΑΗΚ έτυχα εκπαίδευσης τόσο σε ενδουπηρεσιακά προγράμματα όσο και σε προγράμματα στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό εκπαιδεύτηκα σε θέματα γειώσεων και αλεξικέραυνων στην Αγγλία και σε θέματα Ηλιακής ενέργειας στη Φλώριδα των ΗΠΑ.
  Τα κυριώτερα ενδουπηρεσιακά προγράμματα είναι: Μαθήματα στο MS office, Autocad, 16έκδοση κανονισμών ΙΕΕ, Φωτομετρία,Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Πρώτες Βοήθειες, Μελέτες Συστήματος Διανομής και Μεταφοράς, System Protection και πολλά άλλα.
 • 2015 17η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Γαλακτοβιομηχανία Κρίστη Μηχανικός Παραγωγής. Υπεύθυνος τμήματος Παραγωγής UHT.
 • APC Electrical Contractors Τεχνικός Διευθυντής. Υπεύθυνος για τα έργα της εταιρείας και συντήρηση εργοστασίων
  Διενέργεια ηλεκτρολογικών μελετών για τους πελάτες της εταιρείας.
 • ΑΗΚ 1η Οκτωβρίου 1992 πρόσληψη στη θέση του βοηθού ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • 1η Οκτωβρίου 1995 προαγωγή στη θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο τμήμα Ανάπτυξη και Προσχεδιασμός συστήματος στην Μεταφορά Διανομή στα Κεντρικά Γραφεία.
 • 1 Απριλίου 2005 Προαγωγή στη θέση του Ανώτερου Μηχανικού ( Ανάπτυξη Συστήματος Μεταφοράς) στα Δίκτυα
 • 1 Σεπτεμβρίου 2009 Προαγωγή στη θέση του Βοηθού Διευθυντή Δικτύων.
 • Κατά την υπηρεσία μου στην Μεταφορά Διανομή που αργότερα μετονομάσθηκε σε επιχειρησιακή μονάδα Δικτύων
  Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολογικές Μελέτες στην Κύπρο και Εξωτερικό (Ομάν, Ισραήλ και Ιράκ)