Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο ΕΤΕΚ

To Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) παρέχει την ευχέρεια για διαδικτυακή υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του. Η εγγραφή γίνεται μέσω σχετικού συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ ή με απευθείας μετάβαση στη διεύθυνση https://registrations.etek.org.cy/


Πρόκειται για ένα εύχρηστο και αξιόπιστο σύστημα, μέσω του οποίου είναι εφικτή η υποβολή αίτησης για εγγραφή διαδικτυακά. Οι αιτητές μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για εξέταση της αίτησής τους.