Κατάλογος Συμφιλιωτών

Τα άτομα που βρίσκονται στον Κατάλογο είναι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές κι έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ

Ντίνος Νικολαΐδης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Α038503

Χρίστος  Χαλλουμής

Πολιτικός Μηχανικός

Α053157

Ιωάννης Κακουλλής

Επιμετρητής Ποσοτήτων

Α091781

Ξενοφών Χατζηρακλέους

Πολιτικός Μηχανικός

Α056329

Μιχάλης Χατζημιτσής

Πολιτικός Μηχανικός

Α038022

Βάσος Κάουρος

Πολιτικός Μηχανικός

Α054266

Πλάτωνας Στυλιανού

Πολιτικός Μηχανικός

A063318

Κώστας Αλλαγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός

A010581

Λευτέρης Ελευθερίου

Μηχανολόγος Μηχανικός

A139781