Κόστος Φιλικού Διακανονισμού/Συμφιλίωσης Καταναλωτικής Διαφοράς

Κόστος Φιλικού Διακανονισμού/Συμφιλίωσης Καταναλωτικής Διαφοράς

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (προκαταβάλλεται)

€250<Δ€5.000

(μέχρι 2 συναντήσεις)

€20 με υποβολή παραπόνου (δεν επιστρέφονται) Μέχρι €280 Μέχρι €300

5.000<Δ

(μέχρι 4 συναντήσεις)

 20% συνολικού κόστους

(€50 με υποβολή παραπόνου δεν επιστρέφονται)

80% συνολικού κόστους

Έως 10% για διαφορά €5.000-€10.000

Έως 7% για διαφορά €10.000-€50.000

Έως 5% για διαφορά €50.000-€100.000

Έως 3% για διαφορά €100.000-€500.000

Έως 2% για διαφορά άνω των €500.000

Σημειώνεται πως σε όλες τις χρεώσεις εφαρμόζεται επιπλέον ΦΠΑ.