Ξένιος Παπασταύρου

Ξένιος Παπασταύρου

Ο Ξένιος Παπασταύρου κατάγεται από τη Λευκωσία.

Φοίτησε στο Λύκειο Απ. Βαρνάβα Στροβόλου, και το 2003 ξεκίνησε τις σπουδές του στον κλάδο Μηχανολογίας του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ). Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απ’ όπου αποφοίτησε με πτυχίο BSc στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής και ακολούθως πήρε το μεταπτυχιακό τίτλο MSc, στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό.

Είναι εγκεκριμένος Ενεργειακός Μηχανικός, Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και εγκεκριμένος Επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.

Είναι συνέταιρος στο Μελετητικό Γραφείο Νumech Consulting Engineers και είναι υπεύθυνος για τη μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών έργων, με εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας.
Από το 2009, είναι ενεργό μέλος στο Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ), στον οποίο εκλέχτηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων το 2011 – 2012. Από το 2012 μέχρι σήμερα υπηρετεί το Σύνδεσμο από τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα.

Είναι μέλος του American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE) και μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Ενέργειας Κύπρου (ΣΜΗΜΕ).
Τον Ιούνιο του 2017 εκλέχτηκε μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.