Λειτουργία ΕΤΕΚ

Λειτουργία ΕΤΕΚ - εξυπηρέτηση μελών και κοινού στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για περιορισμό του κορωνοϊού (COVID-19)

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για περιορισμό στην εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), και με βάση την καθοδήγηση που δίνεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει για τα πιο κάτω:

• Η εξυπηρέτηση προς το κοινό, για την περίοδο που τα περιοριστικά μέτρα είναι σε ισχύ, θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τηλεμοιοτύπου. Η χρήση του παραδοσιακού ταχυδρομείου (post) θα πρέπει να γίνεται μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

Επί τόπου εξυπηρέτηση θα αποφεύγεται και σε κάθε περίπτωση είναι εφικτή μόνο αφού διευθετηθεί από πριν σχετικό ραντεβού.

• Με βάση και τις σχετικές κρατικές ανακοινώσεις και όπου είναι εφικτό με βάση τη φύση της εργασίας τους και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων, μέρος του προσωπικού ΕΤΕΚ εργάζεται μέσω τηλεργασίας.

• Όσον αφορά τις πληρωμές προς το ΕΤΕΚ για τέλη, άδειες, έγγραφα κοκ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προχωρούν σε πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο για αποκοπή μέσω κάρτας ή μέσω jccsmart, ανάλογα. Επί τόπου πληρωμή στα γραφεία του ΕΤΕΚ δεν είναι εφικτή.

• Για όλες τις πιο πάνω υπηρεσίες υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ αναρτημένη εκτενής πληροφόρηση καθώς και έντυπα τα οποία ήδη αξιοποιούνται από μεγάλο αριθμό μελών καθώς και από το κοινό και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να αξιοποιήσουν.

• Για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και του κοινού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.etek.org.cy χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας, με τα οποία μπορεί το κοινό να επικοινωνεί. Επίσης, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@etek.org.cy η οποία παρακολουθείται καθημερινά και τα αιτήματα που υποβάλλονται σε αυτή προωθούνται ανάλογα προς υλοποίηση στο αρμόδιο τμήμα/ άτομο.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση όλων σε σχέση με την ανάγκη εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και με την ευχή σύντομα οι συνθήκες να επιτρέψουν την άρση τους.


29 Απριλίου 2020

Η Ανακοίνωση

 
Τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επείγουσα επικοινωνία με το ΕΤΕΚ κατά την περίοδο αυτή:

Παρακαλώ όπως για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση δίνετε πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
email και τηλέφωνο), είτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε αφήνοντας μήνυμα στον τηλεφωνητή.
 
 
• Επιστημονικά και Επαγγελματικά Θέματα: 22877644 (Λυδία Μηνά) EMAIL: Το κεντρικό email του ΕΤΕΚ CYPRUS@ETEK.ORG.CY
• Τμήμα Εγγραφών: 22877539 (Αυγουστίνα Θεοφάνους), 22877725 (Μαρία Αθανασιάδου) email: avgoustina@etek.org.cy
• Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών ΕΤΕΚ: 22877667 (Χριστιάνα Κωνσταντίνου) email: christiana@etek.org.cy
• Λογιστήριο: 22877548 (Χρυσόστομος Χρυσοστόμου), 22877638 (Ροδούλα Νικολάου) email: chrysostomos@etek.org.cy
• Ταμείο: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) email: emilyo@etek.org.cy
• Τμήμα Αρχείου: 22877637 (Κεντούλα Αρχοντίδου) email: cyprus@etek.org.cy
• Υποστήριξη Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ): 22877636 (Μαρία Ελευθερίου) email: m.eleftheriou@etek.org.cy 
• Υποστήριξη Πειθαρχικού Συμβουλίου: 22877542 (Μιχάλης Έλληνας) email: michalis@etek.org.cy
• Έκδοση Έγγραφων Βεβαιώσεων: 22877639 (Αίμιλη Ορφανίδου) email: emilyo@etek.org.cy
• Γραφείο Προέδρου - Διεύθυνση: 22877647, 22877726 (Αντριάνα Μιλτιάδου, Παντελίτσα Αλκιβιάδους) email: andriana@etek.org.cy pantelitsa@etek.org.cy
• Τηλεφωνικό Κέντρο: 22877644 (Σάββια Λεωνίδου) s.leonidou@etek.org.cy
 
 
Το Γραφείο Πάφου θα εξυπηρετεί το κοινό για ανανεώσεις εγγράφων βεβαιώσεων μόνο. Οι βεβαιώσεις μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω της θυρίδας του οικήματος και η γραμματεία θα ενημερώνει σχετικά για την παραλαβή τους.
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
 
Έντυπα και πληροφορίες σε σχέση με εγγραφή μελών (φυσικά πρόσωπα) 
Έντυπα και πληροφορίες σε σχέση με εγγραφή εταιρειών
Τηλέφωνα επικοινωνίας ΕΤΕΚ
Τυποποιημένα έντυπα για παραγγελίες και άλλες υπηρεσίες
Έντυπα και πληροφορίες για διορισμό Διαιτητή και Πραγματογνώμονα