Το λογότυπο του ΕΤΕΚ

Το έμβλημα του ΕΤΕΚ απεικονίζει το εκμαγείο της πυρσείας που βρίσκεται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΟΤΕ στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τι ήταν όμως η πυρσεία;

Η πυρσεία ήταν ένας ευρηματικός τρόπος επικοινωνίας των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με τα κείμενα του Πολύβιου ήταν η οπτική μετάδοση σημάτων με τις φλόγες πυρσών που εφευρέθηκε από τους Αλεξανδρινούς μηχανικούς Κλεόξενο και Δημόκλειτο, γύρω στο 150 π.Χ.

Η λειτουργία της πυρσείας στηριζόταν σε ένα διαχωρισμό των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου σε ομάδες των πέντε. Τα γράμματα τοποθετήθηκαν σε έναν πίνακα με πέντε γραμμές και πέντε στήλες (η πέμπτη γραμμή είχε μόνο τέσσερα γράμματα) ενώ οι πυρσοί ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες των πέντε πυρσών. Οι πυρσοί στα αριστερά αντιπροσώπευαν τις γραμμές ενώ στα δεξιά τις στήλες. Έτσι, ανάλογα με τον συνδυασμό των αναμμένων πυρσών, το κάθε ζευγάρι αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο γράμμα.

Για τη μετάδοση του σήματος χρησιμοποιούσαν ειδικές κατασκευές, τις φρυκτωρίες, που ήταν πύργοι σε βουνοκορφές. Οι διαβιβαστές άναβαν τους πυρσούς πάνω στις φρυκτωρίες και μετέδιδαν, μέσω της φωτιάς, οπτικό σήμα σε μεγάλες αποστάσεις. Στη βελτιωμένη παραλλαγή του συστήματος χρησιμοποιούσαν ένα είδος οργάνου, προγόνου της διόπτρας, όπως απεικονίζεται στο εκμαγείο του ΟΤΕ.

Στην αρχαιότητα λειτούργησαν έξι τουλάχιστον δίκτυα φρυκτωριών, τα περισσότερα των οποίων διέτρεχαν επικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ των νησιών του Αιγαίου.

Η πυρσεία ονομάστηκε και «οπτικός τηλέγραφος». Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ο Forbes τη χαρακτηρίζει «το πλέον αποδοτικό τηλεγραφικό σύστημα» και τη θεωρεί πρόδρομο του τηλεγράφου.