Νέα Πολιτική Αδειοδότησης Για Μέχρι 2 Μονάδες Οικιστικής Ανάπτυξης Σε Οικόπεδο Ή Υπό Δημιουργία Οικόπεδο

Νέα πολιτική αδειοδότησης για μέχρι 2 μονάδες οικιστικής ανάπτυξης σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πιο κάτω θα βρείτε τα έντυπα (σε μορφή pdf)