Αρχείο Ανακοινώσεων

Ευρωκώδικες στα ελληνικά σε ειδική τιμή

Διάθεση των κειμένων των ευρωκωδίκων στην ελληνική γλώσσα με ειδικούς όρους και σε ειδική τιμή. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα διάθεσης των κειμένων των ευρωκωδίκων σε ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποπο...

Περισσότερα →

ETEK: Πλαίσιο παρουσίασης μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: Το Τεχνικό Επιμελητήριο ετοίμασε πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η αξιοποίηση του πλαισίου και των ...

Περισσότερα →