Απόσυρση Υποψηφιότητας από τον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης για τις Εκλογές ΕΤΕΚ

Απόσυρση Υποψηφιότητας από τον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης για τις Εκλογές ΕΤΕΚ που θα διεξαχθούν στις 24.10.2020 Επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου με αρ. Μητρώου Α112521 υπέβαλε υποψηφιότητα για εκλογή στο Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ στον κλάδο Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης με βάση τους περί Επι...

Περισσότερα →

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΕΚ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19

Ο Γενικός έφορος Εκλογών ενημερώνει τα μέλη του ΕΤΕΚ ότι κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του Γενικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 24.10.2020, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις επαρχιακές εφορευτικές επιτροπές για την πιστή εφαρμογή των περί ...

Περισσότερα →

Προσωρινός Εκλογικός Κατάλογος για συμμετοχή μελών ΕΤΕΚ στις εκλογές για την ανάδειξη του Γενικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία και για σκοπούς συμπερίληψης στον εκλογικό κατάλογο και δυνατότητας των μελών του ΕΤΕΚ να ψηφίσουν κατά την εκλογική διαδικασία, έχει καθοριστεί ως τελευταία προθεσμία εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων τους το μεσημέρι (12:00μμ) της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου 2020. ...

Περισσότερα →

Διάταγμα Υπουργείου Εσωτερικών: Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 – Κανονισμός 61Α – Πυροπροστασία

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκε στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών (Κ.Δ.Π. 400/2020), το αναθεωρημένο Παράρτημα IV για την πυροπροστασία των οικοδομών....

Περισσότερα →

Προτάσεις ΕΤΕΚ για το περιεχόμενο του Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας

Το Επιμελητήριο απέστειλε, στις 28 Απριλίου 2020, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις προτάσεις του για τον Οδηγό Διαχείρισης της Πανδημίας, ο οποίος στοχεύει στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων που έχουν προκύψει ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σ...

Περισσότερα →