Όροι Αρθρογραφίας

Όροι για δημοσίευση άρθρων

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του, κάτω από την κατηγορία Πληροφόρηση-Ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με τη μηχανική ή αφορούν γενικότερα το έργο του ΕΤΕΚ. Προς τον σκοπό αυτό καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως προωθούν άρθρα τους για δημοσίευση.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των ενυπόγραφων άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα ή στο ενημερωτικό δελτίο του τα οποία, σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους.
H δημοσίευση των άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση του ΕΤΕΚ. Τα άρθρα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή word, στο email cyprus@etek.org.cy

Δημοσίευση άρθρων που αφορούν ερευνητικά προγράμματα

Το Επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκοπό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του και του ενημερωτικού του δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του ΕΤΕΚ και άλλους όμορους οργανισμούς.
Η δημοσίευση άρθρων στην ιστοσελίδα που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση του ΕΤΕΚ.

Θα ήταν επιθυμητό όπως τα άρθρα αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή word, στο email cyprus@etek.org.cy, με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα αποτελέσματα της έρευνας.

Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 800 λέξεις.

Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που χρηματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.