Χρύσανθος Πισσαρίδης

Χρύσανθος Πισσαρίδης

Κατάγομαι από τη Λευκωσία. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής της Βενετίας – I.U.A.V – και έχω παρακολουθήσει μία εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων αφενός στον τομέα της Συντήρησης στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και αφετέρου επί θεμάτων καταγραφής, ταξινόμησης αλλά και αξιοποίησης αρχιτεκτονικών αρχείων και τεκμηρίων ως μέσων βελτίωσης της πρακτικής της συντήρησης στη Ρώμη. Επιπλέον, έχω παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στα πλαίσια διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι τα Trimed, Euromed III και Rehabimed.


Διατηρώ δικό μου αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου και ασχολούμαι, ως επί το πλείστον, με μελέτες νέων οικοδομών αλλά και συντηρήσεων. Εδώ και πολλά χρόνια, είμαι στενός συνεργάτης του Κέντρου Πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Επί του παρόντος, κατέχω τη θέση του Αντιπροέδρου των Αρχιτεκτόνων, του Γενικού Ταμία του Κυπριακού ICOMOS, αποτελώ μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Οργανισμού Κληρονομιάς, του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, καθώς επίσης και σημαντικών επιστημονικών και κριτικών επιτροπών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Είμαι διορισμένο μέλος στην επιτροπή Μνημείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, «Αmbassador in Tourism» και, παράλληλα, διατελώ μέλος της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας από το 2006.

Είμαι ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «Αρχιτέκτονες+Μηχανικοί» και αρθρογραφώ τόσο στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο όσο και στα επαγγελματικά περιοδικά αρχιτεκτονικών συλλόγων και οργανώσεων. Τέλος, εκπροσωπώ τους Κύπριους αρχιτέκτονες τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και Μεσογειακή Ένωση Αρχιτεκτόνων.