Βιογραφικό Πλάτωνα Στυλιανού (2014)

Πλάτωνας Στυλιανού

Ο Πλάτωνας Στυλιανού σπούδασε με υποτροφία στο University of Glamorgan (U.K.). Είναι Πολιτικός Μηχανικός (Chartered Engineer) με μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα Διαιτησιών, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators και Διαμεσολαβητής για Εμπορικά θέματα (εγγεγραμμένος βάση του Νόμου Αρ. 159(Ι) του 2012 ) και Fellow του Institution of Civil Engineers.
Διατηρεί γραφείο Συμβούλων Πολιτικών Μηχανικών, παρέχοντας υπηρεσίες στατικών και αντισεισμικών μελετών, ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών, συντήρησης και αποκατάστασης Παραδοσιακών οικοδομών και Μνημείων καθώς και επιβλέψεων και διαχείρισης έργων. Είναι συντονιστής της ομάδας μετάφρασης του Yellow Fidic Book στα Ελληνικά και Μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS TE 98 για τους Ευρωκώδικες και πρόεδρος της υποεπιτροπής Ευρωκώδικα 3 και 4 για τις Μεταλλικές και Σύμμεικτες Κατασκευές.
Είναι πλήρες Μέλος σε αρκετές επαγγελματικές οργανώσεις του εξωτερικού: The Institution of Civil Engineers – (ICE) U.K. (FICE), Chartered Institute of Arbitrators (Fellow CIArb), Engineering Council U.K. (Chartered Engineer), Concrete Society (MCS), FEANI Association (Eur. Ing.), Society of Earthquake Engineering and Civil Engineering Dynamics (SECED).
Διετέλεσε Προέδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου για δύο συνεχόμενες θητείες, επίσης διετέλεσε Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου από το 2005 μέχρι το 2014 και Προέδρος του Κλιμακίου 1 από το 2011 μέχρι το 2014 και είναι Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), από το 2015 μέχρι το 2019. Είναι εκλεγμένο Μέλος από το 2018 μέχρι το 2020, στο Executive Board του ECCE (European Council of Civil Engineers).