Χαιρετισμός Προέδρου

Το Επιμελητήριο συμπλήρωσε, αισίως, το 2016, 25 χρόνια δημιουργικής και ουσιαστικής παρουσίας στα επιστημονικά και τεχνικά δρώμενα της Κύπρου. Η Πολιτεία μας εμπιστεύτηκε θεσμοθετημένο ρόλο και το Επιμελητήριο, με το έργο και τη δράση του, έχει αναδειχθεί και συνάμα πλέον καθιερωθεί, ως ο Σύμβουλος του Κράτους και των πολιτών για τεχνικά θέματα και σημαντικός κοινωνικός εταίρος στον τόπο μας.

Στόχος μας για αυτή τη τριετία (2017-2020) είναι η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου και του λόγου του Επιμελητηρίου στα τεχνικά και επιστημονικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τα Μέλη μας, η συνέχιση και αναβάθμιση της προσφοράς μας προς τα Μέλη σε σχέση με την επιμόρφωση και τα επαγγελματικά θέματα, με προτεραιότητα στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των νέων επιστημόνων μας, καθώς και η ενίσχυση της προσπάθειας μας για καθιέρωση στην κυπριακή κοινωνία δομών, θεσμών και νομοθεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας του πολίτη. Το σημαντικότερο, ίσως, ζητούμενο είναι η επικράτηση τέτοιας κουλτούρας όπου το συλλογικό συμφέρον θα υπερισχύει του ατομικού και πρόσκαιρου οφέλους.

Θεμελιώδης και βασική μας επιδίωξη στους τομείς ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου είναι να είμαστε πρωτοπόροι. Θα συνεχίσουμε με επιμονή και αφοσίωση τη συλλογική μας προσπάθεια με αδιαπραγμάτευτο τον όρο ότι σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας για τα τεχνικά έργα και μελέτες, εκπτώσεις και μετριότητες δεν έχουν θέση.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση και επίγνωση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει, έχουμε υποχρέωση να αξιοποιήσουμε τις πολλές δυνατότητες του επιστημονικού κόσμου, ώστε να συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας μας και την αναβάθμιση της χώρας μας στον επιστημονικό και τεχνολογικό χάρτη και να νιώθουμε περήφανοι γι αυτό. Καλούμαστε, επίσης, να καταπολεμήσουμε τη μετριότητα, την ανεργία και τη μιζέρια της, να ενισχύσουμε τις αντιστάσεις και την αντοχή μας ως λαός και κοινωνία, ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. Παράλληλα, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει από την πλευρά του τη συνεργασία του με τους Τουρκοκύπριους συνάδελφους Μηχανικούς για θέματα κοινού ενδιαφέροντος προσδοκώντας τη μέρα που όλοι οι Μηχανικοί της Κύπρου θα εργάζονται και θα συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια για το καλό του τόπου μας κάτω από την ίδια στέγη.

Επειδή το Επιμελητήριο των Μηχανικών είσαστε όλοι εσείς τα Μέλη του, έτσι και η δύναμη του ΕΤΕΚ είναι η συνισταμένη των προσπαθειών των Μελών του. Με την ευκαιρία αυτή σας καλώ να συνδράμετε συμμετέχοντας ενεργά στο έργο του Επιμελητηρίου. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και αντικειμενική μελέτη των επιστημονικών θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία μας η παρέμβαση και συμβολή του ΕΤΕΚ στα δρώμενα θα καταστεί σίγουρα πιο δημιουργική.

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας η οποία ευελπιστώ ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας των μηχανικών αλλά και των πολιτών με το Επιμελητήριο, συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη και έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα της επιστήμης που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε και παρέχει την κατάλληλη πρόσβαση σε πληροφορίες για το επάγγελμα και τα θέματα που μας απασχολούν. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του δικτυακού μας χώρου. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν, αναμένουμε τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις σας. 

Στέλιος Αχνιώτης
Προέδρος ΕΤΕΚ